wytwórnia www

strona rwd

21 kwietnia br. Google zmie­niło algo­rytm okre­śla­nia pozy­cji dla wyni­ków mobil­nych. Wszystko opiera się o dosto­so­wa­nie stron do tego typu wyni­ków, co oznacza — jeśli Twoja strona nie jest respon­sywna, albo nie posiada mobil­nej wer­sji ( strona rwd) spadnie na dal­sze pozy­cje w wyni­kach wyszu­ki­wa­nia. Oczy­wi­ście rzecz się tyczy wyszu­ki­wa­nia mobil­nego, czyli jeśli użyt­kow­nik pró­buje zna­leźć Twoją stronę przez wyszu­ki­warkę na table­cie czy smartphonie. Tak podaje Google czy będzie to dotyczyło tylko wyszukiwania mobilnego? Okaże się w praktyce.

więcej na blogu google